پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word- سیدا

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , دانلود فوری پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word ,  پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word کامل و قابل ویرایش

  مبانی نظری بورس
,ادبیات نظری بورس
,چارچوب نظری بورس
,فصل دوم پایان نامه بورس
,خرید مبانی نظری بورس

پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت docx در قالب 45  صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 111/821 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت docx در قالب 45  صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷ‌ﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ، روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻋﺪدی اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻛﻢ وﺑﻴﺶ ﻫﻤﮕﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آنها را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﺪا دوﺳﺖ(1387) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب" از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﺸﻮر درﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻋﺪدی، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد راﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳـﻦ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1380 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر 1383 ﺑﻮده، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- رتبه‌بندی

1-2-2- تعریف رتبه‌بندی

2-2-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها

3-2- شاخص‌های مهم رتبه‌بندی شرکت‌ها

4-2- مدل‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها

1-4-2- تجزیه و تحلیل بنیادی

2-4-2- تحلیل پوششی داده ها

3-4-2- روش تاکسونومی

4-4-2- رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره

1-4-4-2- تصمیم‌گیری چندشاخصه

2-4-4-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

3-4-4-2- تحلیل سلسله مراتبی فازی

4-4-4-2- روش تاپسیس

5-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط بورس

6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران

1-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بورس ایران

2-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب

3-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

به بزرگترین بانک دانلود مقاله پاورپوینت نمونه سوال پرسشنامه پایان نامه  و پیشینه و فایل های گرافیکی خوش آمدید 

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم

شماره پشتیبانی سایت آی پی پی تی  09214087336

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , فایل پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , قابل ویرایش پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , پکیج پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word,  پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word , فایل پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

پر فروش ترین قالب های وردپرس 

دانلود رساله معماری   پروپوزال

فروشگاه فایل   همکاری در فروش فایل

بهترین سیستم همکاری در فروش 

دانلود پیشینه پایان نامه

 دانلود پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

 پکیج پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

 خرید پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

 سایت پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

بهترین پیشینه تحقیق در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی
دانلود طرحواره درمانی دانلود پیشینه تحقیق دانلود گزارش کارآموزی فروشگاه ساز فایل رایگان همکاری در فروش با پورسانت بالا دانلود پرسشنامه
دانلود تحقیق دانلود مقالات اقتصادی مقاله در مورد ایمنی چارچوب نظری تحقیق خرید کاندوم خرید ساعت مچی مردانه
دانلود افزونه وردپرس دانلود تحقیق آماده سایت دانلود پاورپوینت مقالات مدیریتی میزان درآمد همکاری در فروش فایل کسب درآمد دانشجویی