مبانی نظری و پیشینه · دسامبر 23, 2022 0

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

امتیاز post

پاورپوینت دانلود چارچوب و مبانی نظری دلبستگی در بزرگسالان با فرمت word|تحقیق در مورد دانلود چارچوب و مبانی نظری افسردگی و عوامل موثر بر آن با فرمت word|دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و تاریخچه ی مختصری از آن در جهان با فرمت word ورد|دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد مدرسه هوشمند و اهمیت آن با فرمت word|دانلود رایگان دانلود چارچوب و مبانی نظری افسردگی و عوامل موثر بر آن با فرمت word|فایل دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد مدرسه هوشمند و اهمیت آن با فرمت word|کاملترین دانلود چارچوب و مبانی نظری درمورد خودکارآمدی با فرمت word|مقاله دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد مدرسه هوشمند و اهمیت آن با فرمت word

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود سریع دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word با کیفیت بالا, فایل دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word از فروشگاه فایل دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word برای دانلود قرار داده شده است برای مشاهده توضیحات دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word دکمه دانلود در زیر قرار دارد. در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word با شماره پشتیبانی سایت 09214087336 از طریق پیامک در ارتباط باشید.

دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

 با بهترین کیفیت و پشتیبانی 24 ساعته آماده دانلود است فوری دانلود کن

کلمات کلیدی دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word  :مبانی نظری بورس
,ادبیات نظری بورس
,چارچوب نظری بورس
,فصل دوم پایان نامه بورس
,خرید مبانی نظری بورس

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت docx در قالب 45  صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 111/821 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت docx در قالب 45  صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷ‌ﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ، روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻋﺪدی اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻛﻢ وﺑﻴﺶ ﻫﻤﮕﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آنها را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﺪا دوﺳﺖ(1387) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب" از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﺸﻮر درﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻋﺪدی، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد راﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳـﻦ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1380 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر 1383 ﺑﻮده، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- رتبه‌بندی

1-2-2- تعریف رتبه‌بندی

2-2-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها

3-2- شاخص‌های مهم رتبه‌بندی شرکت‌ها

4-2- مدل‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها

1-4-2- تجزیه و تحلیل بنیادی

2-4-2- تحلیل پوششی داده ها

3-4-2- روش تاکسونومی

4-4-2- رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره

1-4-4-2- تصمیم‌گیری چندشاخصه

2-4-4-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

3-4-4-2- تحلیل سلسله مراتبی فازی

4-4-4-2- روش تاپسیس

5-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط بورس

6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران

1-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بورس ایران

2-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب

3-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بازاریابی فایل دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word توسط یکی بهترین دیجیتال مارکتر فروشگاه های فایل ( غلام سئو ) انجام میگیرد  اگر شما هم دانشجو هستید و میخواهید از فروش فایل هایی مانند دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word یا سایر محصولات دانلودی کسب درآمد ماهیانه حدود 3 تا 10 ملیون تومانی داشته باشید در سیستم همکاری در فروش محصولات دانلودی ثبت نام کنید و سپس از طریق تیکت , پیامک یا ایمیل یا فرم تماس با ما در همین سایت پیام بدید .

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word توسط غلام سئو , سئو و در نتایج اول گوگل قرار گرفته است شما هم محصولات دانلودی و فروشگاه خود را توسط ما در نتایج اول گوگل قرار دهید